Akaryakıt İstasyonları Kurulumu ve Akaryakıt Mühendisliği | Tel: 0850 885 0485

Akaryakıt ve LPG İstasyonu Kurulumu

Kalite Politikamız

Hermes Enerji Ltd. toplam kalite anlayışı ile çalışmaktadır. İşimiz ile ilgili tekliflerin verilmesinden satışına ve gerekli malzemelerin satın alınmasından sahada montajına kadar tüm yaptığımız çalışmalar önceden belirlediğimiz formlara ve prosedürlere uygun olarak yapılmaktadır.

İşimizi yaparken:

• İşimizle ilgili her türlü kanun ve yönetmeliklere uygun çalışırız.

• Ithal edip sattığımız veya yerel temin ettiğimiz malzemeler kaliteli ve sertifikalıdır.

• İş emirleri, malzeme siparişleri, servis raporları, harcamalar, iş teklifleri ve yazışmalar firmamızın önceden belirlediği form ve standartlarda yapılır.

• İthal ettiğimiz malzemelerin montajları imalatçı firmalarından teknik ve emniyet eğitimlerini almış sertifikalı teknisyenler tarafından yapılır.

• Önceden hazırlanan teknik ve emniyet prosedürleri uygulanmakta ve becerinin yükseltilmesi için periyodik eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Bu seminerlerin performans değerlendirmeleri yapılmaktadır.

• Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikamız, kalite politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır.

• Teknik beceri, iş ve çevre güvenliğimizi yükseltmek için konusunda uzman kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışılmaktadır.